เกี่ยวกับสำนักกิจการ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สารจากผู้ช่วยอธิการบดีฯ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

งานพัฒนาและบริการนักศึกษา
บริการและประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษา
ทหาร / นศท.
ชมรม
Assembly

งานกีฬา
และส่งเสริมสุขภาพ
กีฬา 10 สถาบัน

งานรณรงค์เอดส์
และยาเสพติด
รณรงค์เอดส์
ยาเสพติด

งานวินัย
และความประพฤติ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
\ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

Download เอกสารต่าง ๆ
หนังสือและเอกสาร
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบ Assembly และ ชมรม
ประธานชมรม (ผู้ดูแลระบบ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


ประกาศ นโยบายรับน้องและประชุมเชียร์ สกอ.
กำหนดการไหว้ครู ปลูกข้าว 1 ก.ย. 59
กำหนดการแข่งกีฬามหาสนุกและเชียร์ลีดเดอร์
รายละเอียดเกมส์มหาสนุก
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สำนักกิจการนักศึกษายินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 59
   

สำนักกิจการนักศึกษา
ม.ฟาร์ สนามบิน เชียงใหม่
กยศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา ม.ฟาร์
Download :: ปฏิทินกิจกรรม 2560

Copyright @ 2013 The Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.e Far Eastern University "Student Affairs" , All right reserved.